Polityka Prywatności_RODO

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi Sklep internetowy https://www.dekea.pl i w jaki sposób może je wykorzystywać? 

 • Sklep internetowy https://www.dekea.pl będzie wykorzystywał (jak również zbierał informacje) o swoich Klientach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.  W tym między innymi: informowanie swoich Klientów o oferowanych przez nasz sklep produktach i usługach.  
 • Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia/usługi etc. Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku zarządzaniu naszą stroną WWW.  Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową, a szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych które zostaną ujawnione osobom trzecim ( podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników sklepu. 
 • Witryna https://www.dekea.pl wykorzystuje pliki „Cookies”, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna https://www.dekea.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom naszych oraz w innych celach, (np. ustalenia rankingu najczęściej oglądanych i kupowanych produktów). 
 • Więcej na temat Polityki Cookies znajduje się tutaj: https://www.dekea.pl/pl/strona/informacja-o-cookie...

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień, zapytań wysyłanych za pośrednictwem strony https://www.dekea.pl, lub za pośrednictwem korespondecnji e-mialowej.

 • Nasz serwis korzysta z formularza zamówień, który to umożliwia naszym Klientom złożenie zamówienia na informacje, produkty i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników, nr telefonów). 
 • Informacje, które pochodzą z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych.
 • Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezbędne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). 
 • Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych; patrz poniżej: sekcja Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług.
 • Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. 
 • Osoby wyrażające zgodę na przesyłanie informacji handlowej (newsletter) mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych; patrz poniżej: sekcja Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług. 

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich  

 • Sklep internetowy https://www.dekea.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności (wrażliwe dane). Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień/wysyłania informacji o naszej firmie i jej ofercie. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.  

Zabezpieczenia  

 • Sklep internetowy https://www.dekea.pl zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. 
 • Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. 
 • Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Dekea S.C Jadwiga Leszczyńska-Czyż, Marta Mikulska na zasadach zgodnych z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 • Dodatkowo w celu pełnego zabezpieczenia danych osobowych swoich Klientów, Sprzedawca wprowadził system szyfrowania przekazywanych danych osobowych (SSL). 

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych/ rezygnacji z naszych usług? 

 • Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji "Moje dane", mogą Państwo wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. 
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@dekea.pl 

Kontakt  

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres biuro@dekea.pl.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI - OCHRONIE DANYCH [zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.] 

 1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Dekea S.C. Jadwiga Leszczyńska-Czyż, Marta Mikulska, NIP: 9452154953, REGON: 121444140, Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki, adres siedziby ul. Heleny 6/32, 30-838 Kraków, adres e-mail: biuro@dekea.pl, numery telefonów kontaktowych +48 505 801 130, +48 532 499 375 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora) 
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu 
  3.1  Realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego Dekea (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w szczególności umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego Dekea, w tym dokonywania transakcji 
  3.2  Zakładania i zarządzania kontem Użytkownika, oraz zapewnienia obsługi transakcji Użytkownika i rozwiązywania problemów technicznych; 
  3.3  Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO); 
  3.4  Marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
  3.5  Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3.6  Obsługi zgłoszeń, które są do kierowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Dekea (np. przez formularz kontaktowy); 
  3.7  Kontaktowania się Administratora z Uzytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
  3.8  Przetwarzania danych Uzytkowników dla celów podatkowych i rachunkowych. 
  3.9  Rozpatrywania reklamacji 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją braku danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego Dekea. 
 5. Dla uzyskania dostępu do usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego Dekea niezbędne jest podania następujących danych:
  -  imię; nazwisko; 
  -   numer telefonu komórkowego/ stacjonarnego; 
  -   adres dostawy  dane do faktury Vat (w tym NIP firmy);
  -   adres e-mail 
 6. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 7.  Administrator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 8.  Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Administratora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 9.  Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10.  Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
 11.  Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego Dekea, w szczególności:
  11.1  Przewoźnikom (zgodnie z ust. 12 poniżej),   
  11.2  Operatorom płatności (PayU, PayPal),   
  11.3  Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, to jest partnerom świadczącym:
  -  usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze),
  -  usługi dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, 
  -  usługi marketingowe, 
   - usługi windykacyjne, 
   - usługi księgowości, rachunkowości,
 12.  Dane osobowe Użytkowników, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Dekea są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Użytkowników w procesie zlecania Usługi dostawy. Przekazanie danych osobowych następuje:
  12.1  Na podstawie umów zawartych pomiędzy Administratorem a Przewoźnikami, 
  12.2  Niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania przesyłki, 
  12.3  W celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Użytkownika. 
 13.  Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego Dekea na warunkach:
  13.1  Przetwarzanie danych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora
  13.2  Zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
  13.3  Podejmowanie środków zabezpieczenia danych wymaganych przez RODO i pomagania administratorowi wywiązać się z tych obowiązków;
  13.4  Przestrzeganie warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego – tzw. podpowierzenie przetwarzania danych jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą administratora danych; 13.5  Pomaganie administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO;
  13.6  Usunięcie danych lub do zwrotu danych administratorowi danych po zakończeniu przetwarzania, zgodnie z decyzją administratora;
  13.7  Udostępnienia administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia jego obowiązków oraz do umożliwiania administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów.  
 14.  Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 15.  Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 16. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 17. Jeżeli Użytkownik wprowadza w Sklepie Internetowym Dekea dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług Administratora, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia w ramach Sklepu Internetowego Dekea. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.
 18. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Administrator staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
 19.  Użytkownik powierza Administratorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w Sklepie Internetowym Dekea i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Administrator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego Dekea 
 20.  Administrator  zobowiązuje się:
  20.1  Dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO; 
  20.2  Nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane; 
  20.3  Zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych; 
  20.4  Zabezpieczyć dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO; 
  20.5  Pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO; 
  20.6  Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie 
 21.  Administrator przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z użytkownikiem a także po jej zakończeniu w celach:
  21.1  Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  21.2  Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  21.3  Zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych,
  21.4  Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy/ transakcji. 
 22.  Administrator przechowuje dane Użytkowników dla celów marketingowych przez okres 10 lat lub do momentu wniesienia przez Użytkownia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 23.  Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Administrator informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 24.  Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych Administrator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.
 25. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z serwisu Sklepu Internetowego Dekea niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 26.  Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu Sklepu Internetowego Dekea 
 27.  Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających Serwis Sklepu Internetowego Dekea, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu Sklepu Internetowego Dekea. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu Sklepu Internetowego Dekea, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies stanowiąca zamieszczona pod następującym adresem https://www.dekea.pl/pl/strona/informacja-o-cookie...
 28. Google Analytics a strona www.dekea.pl
  28.1 Strona internetowa www.dekea.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizę strony internetowej www.dekea.pl. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkowników ze strony www.dekea.pl są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP Użytkownika zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Firma Google wykorzystuje te informacje do analizy  sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz Administratora www.dekea.pl
  28.2 Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.
  28.3 Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej www.dekea.pl. Użytkownik może również zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do  sposobu korzystania Użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google (w tym celu Użytkownik powinien zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  28.4 Strona internetowa www.dekea.pl korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. 
  28.5 .Administrator korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony internetowej www.dekea.pl oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom firma Dekea może poprawiać swoją ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
  28.6. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.30.6 Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: https://www.google.com/analytics/terms, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: https://support.google.com/analytics/answer, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy
 29. Zastosowanie wtyczek do portali społecznościowych na stronie internetowej  www.dekea.pl
  29.1 Administrator stosuje wtyczki do portali społecznościowych: Twitter, Pinterest, Google+ i Facebook.
  29.2 Funkcjonalność wtyczek oparta jest na zasadzie dwóch kliknięć wymagającego dwóch kliknięć. Użytkownik odwiedzając stronę www.dekea.pl w żaden sposób nie łączy się z wtyczkami. Bezpośrednia komunikacja z dostawca wtyczek następuje jedynie wówczas kiedy Użytkownik w nią kliknie. Przycisk umożliwia Użytkownikowi bezpośrednią komunikację z dostawcą wtyczki (Twitter, Pinterest, Google+, Facebook). Tylko jeśli Użytkownik kliknie w oznaczone pole i w ten sposób je aktywuje, dostawca wtyczki otrzyma informację, że Użytkownik otworzył daną stronę. Ponieważ dostawca wtyczki wykorzystuje do zbierania danych przede wszystkim pliki cookies, przed kliknięciem wtyczki zalecamy usunięcie wszystkich plików cookies w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

  29.3 Nie mamy wpływu na pobierane dane i procedury przetwarzania danych. Nie jest nam również znany pełen zakres zbierania danych, cele przetwarzania, ani okresy przechowywania. Nie posiadamy również informacji dotyczących usuwania danych zebranych przez dostawców wtyczek.

  29.4 Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez właścicieli wtyczek można uzyskać w następujących oświadczeniach o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców. 

  a) Google Inc., www.google.com/policies/privacy/partners/. Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  b) Twitter, Inc., twitter.com/privacy. Twitter podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  d) Pinterest Corporation, https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

  e) Facebook Inc.  developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.z naszej oferty internetowej.  W wyniku aktywowania wtyczki Państwa dane osobowe są więc przekazywane do danego dostawcy wtyczki i tam (w przypadku dosta

 30.  Zastosowanie Google Adwords Conversion
  30.1 Okazjonalnie Administrator może korzystać z usługi Google Adwords, aby za pomocą mediów reklamowych (tzw. Google Adwords) polecic Użytkownikowi  atrakcyjne produkty z oferty www.dekea.pl  na zewnętrznych stronach internetowych. 
  30.2 Media reklamowe, o których mowa, są dostarczane przez Google poprzez tzw. „Ad Server”. W tym celu stosujemy Ad Server Cookies umożliwiające dokonywanie pomiarów poszczególnych parametrów do mierzenia wyników, takich jak wyświetlenia ogłoszeń lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli Użytkownik odwiedzi stronę www.dekea.pl poprzez ogłoszenie Google, Google Adwords zapisze na Państwa komputerze plik cookie. Takie pliki cookies zwykle tracą ważność po 30 dniach i mogą obejmować unikalny ID cookie, liczba wyświetleń ogłoszenia według zamieszczenia (frequency), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji post-view), a także informacje opt-out (zaznaczenie, że Użytkownik nie chce, by się do niego zwracano). W żaden sposób dane te nie dotyczą konkretnych osób (wrażliwe dane)
  30.3 Pliki cookies umożliwiają Google ponowne rozpoznanie Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik odwiedza określone strony na stronie internetowej klienta Adwords, a zapisany na jego komputerze plik cookie nie stracił jeszcze ważności, Google i klient mogą rozpoznać, że Użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę internetową. Do każdego klienta Adwords jest przyporządkowany inny plik cookie. 
  30,4 W związku z wymienionymi działaniami reklamowymi nie pobieramy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Otrzymujemy od Google jedynie analizy statystyczne. Na podstawie tych analiz możemy poznać, które ze stosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy bardziej szczegółowych danych dotyczących zastosowania środków reklamowych, a przede wszystkim nie możemy dokonać identyfikacji użytkownika na podstawie tych informacji.
  30.5 Użytkownik może zapobiec uczestnictwu w tego rodzaju procesie śledzenia poprzez:
  a) wyłączenie plików cookies podmiotów trzecich sprawia, że nie będą Państwo otrzymywać ogłoszeń od podmiotów trzecich;
  b)  dezaktywowanie plików cookies do śledzenia konwersji po ustawieniu przeglądarki w taki sposób, by pliki cookies  były blokowane, https://adssettings.google.pl/authenticated, przy czym ustawienia te zostaną skasowane, kiedy pliki cookies zostaną usunięte; 
  c) dezaktywowanie odnoszących się do zainteresowań ogłoszeń dostawcy, będących częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads”, przez link www.aboutads.info/choices, przy czym ustawienia te zostaną skasowane, kiedy pliki cookies zostaną usunięte;
  d)  trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, którą można przeprowadzić, korzystając z linku www.google.com/settings/ads/plugin. Użytkownik  wówczas nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
  30.6 Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych przez Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy
  30.7 Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 31. W celu zapytania dotyczącego danych osobowych lub usunięcia danych z serwisu Dekea należy kontaktować się pod adresem biuro@dekea.pl
 32. Polityka prywatności jest integralna częścią Regulaminu Sklepy Internetowego Dekea