Prawo odstąpienia od umowy - informacja

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - informacja

Większa część produktów oferowanych przez https://dekea.pl stanowią produkty przygotowane pod indywidualne zamówienie klienta, ściśle związane z osobą Kupującego.  W związku z tym prosimy o przemyślane zakupy bowiem prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach zakupu produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących do zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Jeżeli jednak nabyli Państwo produkty o innym charakterze wówczas mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).  

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną np. poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres: biuro@dekea.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jedynym wydatkiem, jaki będą Państwo musieli ponieść jest bezpośredni koszt zwrotu rzeczy. Koszt będzie pokrywał się z wydatkiem jaki ponieśliście Państwo zamawiając dostawę przedmiotowego produktu..  

W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, towary należy odesłać na poniższy adres: Dekea S.C. Jadwiga Leszczyńska-Czyż, Marta Mikulska,ul. Heleny 6/32, 30 838 Kraków